LIST OF WORKS

 

Dr. Ec. Radu Golban

 

  

  1. Books, referals (originals)

Nr.

crt.

Title

Quality

Publishing House

Year

Page Nbr.

OBS.

1.
 

Rolul euroregiunilor în dezvoltarea
durabilă în contextul crizei mondiale (XVI)

Coautor

Tehnopress, Iaşi

2013

184

Book – academic format 

ISBN 978-973-702-931-3

2.
 

Progrese în teoria deciziilor economice
în condiţii de risc şi incertitudine (vol. XVIII)

Coautor

Tehnopress, Iaşi

2012

190

Book – academic format

ISBN 978-973-702-948-5

3.
 

Holograma Europa – politica europeană a
Germaniei

Prim-autor

Editura Top From, Bucureşti

2012

243

Book – academic format

ISBN 978-973-7626-87-5

4.
 

UEM – încotro?

Prim-autor

Economică, Bucureşti

2010

164

Book – format B5 ISO

ISBN 978-973-709-510-7

5.
 

EUROSISTEMUL. O tensiune arhitecturală a
convergenţei

Prim-autor

Economică, Bucureşti

2009

352

Book – academic format

ISBN 978-973-709-446-9

 

  1. Articles published in specialized publications in Romania

Nr.

crt.

Title

Publishing House

Year

Publishing Nbr.

Publication Classification (CNCSIS

classification)

1.   

Analysis of the effects of financing
on financial vulnerability. Evidence for the firms listed on the Bucharest
Stock Exchange
, coautor

Review of Management and Economic Engineering (2013)

http://www.rmee.org

2013

Vol. 12,no.2 (48)

ISSN

1583-624X

revistă
cotată B+

indexată
BDI

2. 

Politica
monetară în context macroeconomic şi economia României (I),
coautor

Revista „Tribuna economică”, Bucureşti

2010

nr.
46 / 2010, ISSN 1018-0451

revistă
cotată C (în anul 2010)

3.   

Politica
monetară în context macroeconomic şi economia României (II),
coautor

Revista „Tribuna economică”, Bucureşti

2010

nr.
47 / 2010, ISSN 1018-0451

revistă
cotată C (în anul 2010)

4.   

Politica
monetară – o alternativă de redresare economică,
coautor

„Revista Univers Economic”, Iaşi

2010

3(6)
iulie-decembrie 2010; ISSN 2065–8915

revistă
cotată D (în anul 2010)

5. 

Perspective
privind posibilitatea recuperării soldului aferent relaţiilor comerciale
româno-germane derulate în baza acordului de cliring din anul 1935,
coautor

„Revista Univers Economic”, Iaşi

2010

2(5)
aprilie-iunie 2010; ISSN 2065 – 8915

revistă
cotată D (în anul 2010)

 

 

 

Nr.

crt.

Title

Publishing House

Year

Publishing Nbr.

Publication Classification (without  CNCSIS ranking)

1.

Îndatorarea –
alternativă de finanţare. Efecte şi limite
, coautor

„Revista Univers Economic” , Iaşi

2011

3-4(8)
iulie-dec. 2011; ISSN 2065 – 8915

2.

Suveranitatea
şi suzeranitatea în noua ordine economică
, coautor

 

„Revista Univers Economic” , Iaşi

2011

1-2(7)
ianuarie-iunie 2011; ISSN 2065 – 8915

 

  1. Articles published in foreign journals

Nr. crt.

Title

Publishing House

Year

Publishing Nbr.

Publication Classification

1.
 

The evolution of
research on the

determining factors
of financial structure.

Challenges and
trajectories

(co-autor)

Anals of DAAAM for 2012 & Proceedings
of the 22nd International DAAAm Symposium

 

2012

Vol.
23, No. 1/2012

ISSN
2304-1382

 

ISI
Scientific Proceedings; Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – an
integrated index within Web of Science Thomson Reuters. EBSCO Publishing –
bibliographical database. Papers are available at Thomson Gale

 

  1. Articles appearing in foreign proceedings

 

Nr.

crt.

Title

Publishing House

Year

Publishing Nbr.

1.
 

The evolution of
research on the

determining factors
of financial structure.  Challenges and trajectories

(co-autor)

Anals of DAAAM for 2012 & Proceedings
of the 22nd International DAAAm Symposium

 

2012

1/2012

ISBN
978-3-901509-91-9

2.
 

Die Beziehung
Schweiz- Südafrika aus volkerrechtlicher Perspektive

(Autor)

Georg Kreis, Die Schweiz und Südafrika
1948-1994. Schlussbericht des im Auftrag des Bundesrats durchgeführten NFP
42+, Bern: Editura Haupt, 542 pagini / 14 tabele si 9 grafici, 1. editie

2005

Carte
– format academicI

 

ISBN:
3-258-06954-9

 

 

  1. Articles appearing in proceedings in the country

 

Nr.

crt.

Title

Publishing House

Year

1.

Determinaţii structurii capitalului
firmelor din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Dovezi pentru firmele
ieşene

Rolul euroregiunilor în dezvoltarea
durabilă în contextul crizei mondiale (XVI)
,

 ISBN 978-973-702-931-3

2013

2.

Coordonatele cercetărilor privind
managementul riscului şi gestiunea financiară a firmei. provocări şi
traiectorii

Progrese în teoria deciziilor economice
în condiţii de risc şi incertitudine (vol. XVIII)

ISBN 978-973-702-948-5

2012

 

 

  1. Participări la conferinţe ştiinţifice interne

Nr.

crt.

Title

As(autor/ coautor)

Date/ Year

Organizing

1.
 

Politica
monetară – o alternativă de redresare economică

Coautor

2011

Universitatea „Gh.
Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română – filiala Iaşi şi Asociaţia
Română de Marketing – filiala Iaşi, în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”

 

  1. Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale

 

Nr.

crt.

Title

As

Date/Year

Organizing

1.
 

The determinants of capital structure
of firms in the Siret-Prut-Nistru Euroregion. Evidence for firms in Iasi

 

Co-autor

20 iunie 2013

Romanian Academy Branch of
Iaşi, Institute of Economic and Social Researches “Gh. Zane”, International
Scientific Conference, 8th Edition, “The role of Euroregions in sustainable
development in the context of world crisis. Example: Siret-Prut-Nistru
Euroregion”

2. 

Coordinates of the research regarding
firms’ risk management and financial management. challenges and trajectories

Co-autor

19 oct. 2012

Academia Română,
Filiala Iaşi Institutul de Cercetări Economice
şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, Conferinţa Ştiinţifică
internaţională „Zilele academice ieşene”, Ediţia a XXVII-a, Progrese în
teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine
, Iaşi
19.10.2012

3. 

Consititutional Aspects for Romania of
the Integration process to the EU

Unic autor

3.04.2004

T.C.M.  Asser Institut,
Institute for Public, Private and European Law, The Hague, Netherlands & The West University of YTImisoara,International Seminar The Impact  of (future) Asscension to the
European Union on the National Legal System

4. 

Procesul de negociere România – UE. Capitolul – Uniunea Economică şi Monetară

Unic autor

26-27.04.2002

Universitatea de Vest
din Timişoara, Şcoala de Înalte Studii Europene Comparative, Sesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice „Ziua Europei”

 

 

6.09.2013                                                                                            Dr. Ec. Radu GOLBAN