ÎNTÂMPINARE

Față de cererea de chemare în judecată formulată de Forumul Democrat al Germanilor din România prin care vă solicităm ca, prin hotărârea pe care o veți pronunța, să dispuneți:

  1. Respingerea ca prescrisă a cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Dr. GOLBAN RADU EUGEN prin care se solicită obligarea acestuia la plata despăgubirilor reprezentând daune morale;
  2. Respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulată împotriva pârâtului GOLBAN RADU EUGEN, față de care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii civile delictuale;
  3. Obligarea reclamantei la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În conformitate cu dispozițiile art. 411 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ., solicităm JUDECAREA CAUZEI ȘI ÎN LIPSĂ.

1. v13 intampinare Golban