Revizuire-Hotarari FDGR v. Primaria SIBIU

De altfel, cu ocazia studierii întâmpinărilor făcute de instituțiile pârâte, se poate observa că ambele documente au fost semnate de K____ W_____ lohannis, atât pentru M_________ S____ cât și pentru C________ L____ al Municipiului S____. Această împrejurare conduce la concluzia că statul nu a fost apărat în cursul judecării cauzei, cu atât mai mult cu cât întâmpinările sunt pur și simplu formale, lăsându-se la aprecierea instanței soluția care urmează a fi pronunțată și solicitându-se judecarea cauzei în lipsa pârâților, potrivit art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

S-a mai arătat că sentința atacată este criticabilă și pentru faptul că a fost dată cu încălcarea Convenției de Armistițiu încheiată în 1944, între România pe de o parte și Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, cu ocazia încheierii războiului. Prin această convenție, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 22 septembrie 1944, Statul Român se obliga la art. 15 să dizolve imediat toate organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice alte organizații care duc propagandă ostilă națiunilor Unite și în special Uniunii Sovietice, nepermițând pe viitor existența unor astfel de organizații. Prin  Decretul-Lege nr. 1836/07.10.1944, Grupul Etnic G_____ din România a fost desființat. Prin urmare, F______ D_______ al G_________ din S____ nu ar putea fi declarat continuatorul unei organizații pro-hitleriste de tip fascist, desființată în mod legal, fără a se încălca actele normative menționate mai sus și aflate și în prezent în vigoare. În  plus, în prezent, prin OUG 31/2002 se incriminează constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, astfel că hotărârea atacată contravine și acestui act normativ, din moment ce se recunoaște Forumului D_______ al G_________ din S____, calitatea de continuator al Grupului Etnic G_____.

Revizuire-Hotarari FDGR v. Primaria SIBIU


In addition, when the defences filed by the respondent institutions are examined, it may be observed that both documents were signed by K____ W_____ Iohannis, for both M_________ S____ and also C________ L____ of the Municipality of S____. This fact leads to the conclusion that the state was not defended during the trial, especially since the defences are purely formal, leave the court to decide on the solution to be pronounced and request that the case be tried in the respondents’ absence, in accordance with art. 242 para. 2 of the Code of Civil Procedure.

It was also stated that the impugned judgment can also be criticised for having been delivered in breach of the Armistice Agreement of 1944 between Romania on the one hand, and the Soviet Union, Great Britain and the United States of America on the other hand, when the war ended. Under article 15 of this agreement, which was published in the Official Gazette no. 219 of 22 September 1944, the Romanian State undertook to immediately dissolve all fascist pro-Hitler organisations in Romania, whether political, military or paramilitary, and also any other organisations spreading propaganda hostile to the Allies, and in particular the Soviet Union, which meant that such organisations were not allowed to exist in future. Pursuant to Decree-Law no. 1836/07.10.1944, the G_____ Ethnic Group of Romania was disestablished. As a result, the D______ F_______ of G_________ of S____ could not be declared to be the successor to a fascist pro-Hitler organisation, which was legally disestablished, without breaching the aforementioned pieces of legislation, which are also in force currently. In addition, Emergency Government Ordinance 31/2002 currently makes it a criminal offence to create a fascist, racist or xenophobic organisation, so the impugned decision also contravenes this piece of legislation, since the D_______ F of G_________ of S____ is recognised as the successor to the G_____ Ethnic Group.

Revizuire-Hotarari FDGR v. Primaria SIBIU (002)

2 raspunsuri
  1. Morariu octavian.
    Morariu octavian. says:

    Cred că este normal si de bun simt să se ia în considerare aceste tratate încheiate la terminarea celui de al doilea război mondial ,dar instanțele nu sunt si istorici si în această situație instituțiile statului trebuiau să se documenteze ,nu cum sau documentat retrocedand 2/hectare de teren unui Roman persoana fizică. Consider că cel care a făcut solicitarea preș. Iohanis știa exact ce făcea la acel moment..Să li se ia înapoi la stat.Cel care a creat aceasta situație să fie cercetat penal pentru actiuni. Create intenționat împotriva unor decizii luate de aliați la sfârșitul celui de al 2lea război mondial Nu cred că a făcuțo în necunoștința de cauză .Cred câ a fost îndrumat si împins sa facă această acțiune.

Urmăritori & Pingbacks

  1. […] DECIZIA CIVILĂ Nr. 258/2012 privind pronunțarea asupra recursului declarat de Ministerul Public. Link: http://radugolban.ro/evenimente/procesul-fdgr-vs-radu-golban/revizuire-hotarari-fdgr-v-primaria-sibi… […]

Comentariile sunt închise.