Plângere împotriva Universităţii de Vest din Timişoara

Subsemnatul Dr Golban Radu Eugen formulez prezenta plangere:

impotriva Universitatii de Vest din Timisoara – cu sediul in Timisoara, Blvd. V. Parvan nr. 4, Jud. Timis, solicitandu-va sa binevoiti a dispune prin Decizia pe care o veti pronunta:

  • sa se constate ca fiind discriminatorie Decizia Consiliului Facultatii de Stiinte Politice din data de 23.10.2012, in urma careia, dupa o perioada in care am sustinut cursurile la disciplina “Economie mondiala, Politicile UE, Negocieri si conflicte”, in cadrul Departamentului Relatii Internationale si Studii Europene a Universitătii de Vest din Timisoara – linia de predare in limba germana, am fost instiintat de catre seful Departamentului, dl. Alexandru Jadaneant ca nu voi mai putea sustine cursuri in cadrul Universitatii, intrucat activitatea mea publicistica ar aduce atingeri Germaniei.

 I. In fapt

Mi-am desfasurat in ultimii ani cu mult entuziasm si devotament activitatea didactica la Universitatea de Vest Timisoara (denumita in cele ce urmeaza UVT). In luna octombrie a anului 2012, seful de departament, respectiv domnul Alexandru Jadaneant mi-a comunicat ca nu voi mai putea tine orele pentru ca activitatea mea publicistica ar „deranja” Germania. Sincer imi este greu sa cred ca ar exista un delict de opinie in zilele noastre in invatamantul superior.

In data de 23.10.2012, s-a consemnat in cadrul Procesului Verbal al Sedintei de Consiliu al Facultatii de Stiinte Politice faptul ca Departamentul de Stiinte Politice „nu doreste colaborarea cu aceasta persoana(s.n. Radu Golban) pentru articolele scrise in presa impotriva Germaniei„.

De asemenea, domnul Lucian Ionica din cadrul postului de televiziune TVR Timisoara a afirmat in cadrul Sedintei, fapt mentionat si in cuprinsul procesului verbal, ca „acest motiv poate fi interpretat ca o cenzura„, insa interventia dumnealui nu a putut influenta decizia negativa a Consiliului.

Consider ca eliminarea unui lector asociat pe criterii de cenzura politica incalca grav dreptul la opinie si libertatea creatiilor, fiind un principiu garantat de lege, printr-o pozitie inadmisibila din partea unei Facultati si in special din partea domnilor Alexandru Jadaneant si Vasile Docea care au invocat acest argument.

Totodata anexez prezentei si corespondenta avuta cu rectorul Universitatii de Vest, domnul Marilen Pirtea, pe acest subiect din care reiese foarte clar faptul ca discriminarea este motivata cu interventia consulului Germaniei, domnul Klaus Christian Olasz, cat si a Deciziei Comisiei de Etica a UVT, din data de 10.04.2013. Doresc sa mentionez faptul ca acest raspuns este inadmisibil si este o incercarea de a apara o actiune discriminatorie din cadrul universitatii, cu atat mai mult cu cat s-a consemnat in cadrul procesului verbal al Comisiei de Etica sus-mentionat faptul ca „afirmatiile facute de dl. lect. univ. Alexandru Jadaneant, Seful Departamentului de Stiinte Politice din UVT, si consemnate in Procesul Verbal din 23.10.2012, au fost retrase de indata ce au fost catalogate de colegii din respectivul colectiv ca fiind potential discriminatorii”.

Va pun in vedere ca niciodata nu am vorbit la cursuri despre activitatea mea publicistica si ca am respectat cu strictete programa cursurilor, primind intotdeauna din partea studentilor cele mai bune calificative. De asemenea, articolele si cartile pe care le-am publicat se bucura de un numar mare de cititori si sunt in limitele dreptului meu la opinie.

II. Motivele plangerii

1. Incetarea raporturilor de munca pe motivul ca opinia subsemnatului este impotriva „intereselor Germaniei” contravine prevederilor art. 16 si art. 30 din Legea Fundamentala a Romaniei           

In art. 30 din Constitutia Romaniei modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003; republicata, cu reactualizarea denumirilor şi dandu-se textelor o nouă numerotare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se prevede ca „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. […]; Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.

De asemenea, art. 16 alin. 1 din Constitutia Romaniei stipuleaza faptul ca “cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”.

Asa cum insasi legea fundamentala a tarii prevede si garanteaza in mod expres dreptul la libera exprimare, consider ca invocarea „atingerii intereselor germane” in motivarea UVT de a inceta raporturile cu subsemnatul constituie in mod evident un motiv discriminatoriu, libertatea de exprimare a gandurilor si opiniilor neputand prejudicia viata profesionala, personala ori demnitatea persoanei. 

2.  Incetarea raporturilor de munca pe motiv ca opinia subsemnatului este impotriva „intereselor Germaniei” contravine prevederilor art. 1 alin. 2 pct. (viii) din Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare consacra prin prisma prevederilor art. 1 alin. 2 pct. viii „ (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:  (viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;”.

Asadar, principiul nediscriminarii este in mod special garantat in exercitarea dreptului la libertatea de opinie si exprimare si nu poate constitui un motiv valid de incetare a raporturilor de colaborare pentru exprimarea unei opinii cu privire la credinta unei persoane asupra vietii politice.

Mai mult, in urma sedintei Comisiei de Etica a UVT din data de 10.04.2013, membrii comisiei constata faptul ca “afirmatiile facute de dl. lect. univ. Alexandru Jadaneant, Seful Departamentului de Stiinte Politice din UVT, si consemnate in procesul verbal din 23.10.2012, au fost retrase de indata ce au fost catalogate de colegii din respectivul colectiv ca fiind potential discriminatorii”.

Prin afirmarea faptului ca aceasta “opinie exprimata, dar retrasa de dl. Lect. Univ. dr. Alexandru Jadaneant, seful Departamentului de Stiinte Politice din UVT, nu a produs efecte juridice, dar nu este in concordanta cu spiritul si principiile academice ale universitatii noastre”,consider ca se incearca, in mod nemijlocit, apararea unei actiuni discriminatorii din partea facultatii UVT, incalcand grav principiile consacrate de legile sus-mentionate ce protejeaza cetateanul impotriva executarii de acte discriminatorii asupra sa. 

3. Decizia conducerii Universitatii de Vest Timisoara de a nu prelungi colaborarea cu dl. Radu Golban „pentru articolele scrise in presa impotriva Germaniei” incalca art. 70 din Noul Cod Civil al Romaniei

Potrivit dispozitiilor art. 70 din Noul Cod Civil al Romaniei „orice persoana are dreptul la libera exprimare”. Statul, respectiv Legiuitorul, prin prevederile normelor juridice, doreste garantarea libertatii de exprimare a cetatenilor. Este evidenta incalcarea acestor prevederi si de asemenea, ingradirea libertatii de exprimare a domnului Radu Golban, care a fost anuntat ca Universitatea de Vest nu mai poate prelungi colaborarea, in urma publicarii unor articole care prezentau opiniile personale asupra relatiilor dintre Romania si Germania, in conditiile in care, din punct de vedere profesional, in calitatea de profesor universitar pe care o detinea in cadrul Universitatii, nu s-a observat si nici nu s-a semnalat ca ar exista vreun impediment in continuarea activitatii, ci dimpotriva, era un cadru universitar respectat si apreciat de studenti.

Mai mult, va rugam sa aveti in vedere faptul ca Universitatea de Vest Timisoara este o veche si respectabila institutie de invatamant de stat, a carei imagine si reputatie a fost prejudiciata, prin evidenta discriminare indreptata impotriva unui profesor, in urma unei decizii injuste si netemeinice, pentru motive ce nu privesc activitatea didactica desfasurata in mod exemplar si profesionist de acesta.

4. Solutiile adoptate de conducerea Universitatii de Vest Timisoara incalca art. 10 si art. 14 din Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale amendata de Protocolul nr. 12 art. 1 alin.1 la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale 

Art. 10 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale prevede ca „Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii sau idei fara amestecul autoritatilor pulice si fara considerarea frontierei”. 

Daca avem in vedere ca libertatea de exprimare este reglementata in mai toate Constitutiile statelor lumii civilizate, se poate spune, fara teama de a gresi, ca libertatea de exprimare este un drept esential atunci cand vorbim despre o societate democratica, pentru ca el creeaza conditiile necesare exercitarii altor drepturi ale omului.

Libertatea de opinie este o conditie prealabila pentru exercitarea altor libertati garantate de articolul 10, bucurandu-se de o protectie aproape absoluta. Conform declaratiei Comitetului Ministrilor orice restrictie asupra dreptului in cauza va fi incompatibila cu natura unei societati democratice”.

Dreptul la libertatea de opinie, de asemenea, protejeaza indivizii impotriva unor posibile consecinte negative, care rezulta in cazurile cand cetatenilor li se atribuie anumite opinii ca urmare a declaratiilor publice anterioare.

Subliniem faptul ca Universitatea de Vest Timisoara este o veche si respectabila institutie de invatamant de stat, care se bucura de o reputatie nationala si a fost intemeiata prin Decretul-Lege nr. 660/30.12.1944, promulgat de Regele Mihai I.

Astfel, desi Statul este garantul respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, Seful Departamentului de Stiinte Politice din cadrul unei institutii universitare de stat, dl. lect. univ. Alexandru Jadaneant nu doreste prelungirea colaborarii cu dl. Radu Golban „pentru articolele scrise in presa impotriva Germaniei„. 

De asemenea, art. 14 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, intitulat Interzicerea discriminarii, prevede faptul ca exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici o deosebire bazata pe, in special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie”.

Art. 1 alin. 1 din Protocolul 12 la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului Si a Libertatilor Fundamentale prevede in mod expres faptul ca “exercitarea oricarui drept prevazut de lege trebuie sa fie asigurata fara nici o discriminare bazata, în special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie.”

Asadar, luarea masurii de incetare a raporturilor de colaborare intre subsemnatul si UVT pe motivul articolelor scrise in presa impotriva Germaniei aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului, in special dreptului la opinie si de asemenea instituie un privilegiu conducerii universitatii, in incercarea de aparare a unei actiuni discriminatorii din cadrul acesteia, privilegiu lipsit total de o baza legala si absolut neconstitutional.

III. In concluzie

 Va rugam sa admiteti prezenta plangere si sa constatati ca fiind discriminatorie Decizia Consiliului Facultatii de Stiinte Politice din data de 23.10.2012, in urma careia, dupa o perioada in care am sustinut cursurile la disciplina “Economie mondiala, Politicile UE, Negocieri si conflicte”, in cadrul Departamentului Relatii Internationale si Studii Europene a Universitătii de Vest din Timisoara – linia de predare in limba germana, am fost instiintat de catre seful Departamentului, dl. Alexandru Jadaneant ca nu voi mai putea sustine cursuri in cadrul Universitatii, intrucat activitatea mea publicistica ar aduce atingeri imaginii Germaniei.

IV. In drept

Intelegem sa ne intemeiem cele mentionate mai sus in baza dispozitiilor art. 16 si 30 din Constitutia Romaniei revizuita si republicata, art. 10 si art. 14 din Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 12 art. 1 alin.1 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, art 1 alin. 2 pct. viii si art. 6 din Ordonata nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, art. 70 din Noul Cod Civil al Romaniei.

V. Probe

In sustinerea celor expuse atasam  prezentei:

  • Procesul-verbal al Comisiei de Etica a Universitatii de Vest Timisoara din data de 10.04.2013;
  • Corespondenta e-mail a dlui. Radu Golban cu dl. Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, Rector UVT

Cu deosebit respect,

Dr Golban Radu Eugen

1 răspunde

Comentariile sunt închise.